top of page

VILLKOR FÖR TRÄNING

I STUDIO ÖSTERSUND

 

Dessa villkor gäller för all träning hos Studio Östersund.

Det som nedan beskrivs som ”vi” eller ”oss” syftar till verksamma tränare hos Studio Östersund.

 

Studion

Du hittar oss på Bangårdsgatan 2 med ingång från baksidan.

Studion erbjuder duschmöjligheter, samt lån av handduk och duschprodukter i anslutning till din träning.

 

Ansvar 

Du ansvarar själv för att din hälsa är på så sätt att du kan träna. Allt deltagande sker på egen risk.

Anmälan till en grupp/ workshop/föreläsning/

Anmälan till en kurs eller workshop är bindande. Detta innebär att du vid anmälan åtager dig att fullfölja köpet. Undantag görs enligt din lagstadgade ångerrätt som omfattas av  distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra din anmälan genom att göra en skriftlig avanmälan inom 14 dagar efter att du fått din bekräftelse om din plats på kursen.

Avbokar du enligt din lagstadgade ångerrätt återbetalas hela kursavgiften.

Att avstå från att betala avgiften eller utebli från kurs eller workshop räknas inte som avanmälan och full avgift kommer att krävas. 

Vid händelse av att kurs eller workshop ställs in återbetalas hela kursavgiften.

Vid sjukdom eller skada som medgör att du inte kan deltaga på kursen eller workshopen återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Sker avbrottet efter kursstart återbetalas den del av kursen som inte kan nyttjas vid uppvisande av läkarintyg. 

Avbokning av personlig träning

Ev. avbokning av bokad tid ska göras minst 24 timmar innan. Vid avbokning senare än detta debiteras du full avgift.

Betalning

Betalning av personlig träning och grupper sker via faktura som skickas till dig via e-post. Drop.in-pass betalas via swish.

Datahantering

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet som börjar gälla den 25:e maj 2018

Genom att träna hos oss, antingen med en personlig tränare eller i gruppträning, godkänner du att vi sparar uppgifter om dig. De uppgifter vi sparar är sådana vi behöver för att genomföra vårt arbete, samt i marknadsföringssyfte, så som namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Vi sparar också relevant information om din hälsa. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som vi sparat om dig, kontakta oss gärna för att ta del av dessa.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och upp till 2 år efter avslut. Fakturor med dina uppgifter sparas i 7 år i enighet med bokföringslagen.

 

Fotografering- Under träning hos oss kan du komma att fotas och exponeras i våra sociala medier. Vill du inte finnas med på foto, kontakta oss så kommer vi inte att fotografera dig, alternativt plocka bort foton av dig som är publicerad sedan tidigare.

 

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och begära att få dina personuppgifter överförda till dig i ett elektroniskt format.

Logotyp_Studio_Östersund_blänkande_guld.
bottom of page